TERVETULOA Vieraslajit Suomessa –seminaariin ja –työpajaan // WELCOME to a public seminar and workshop on alien species in Finland

In English below
 

Seminaari ja työpaja vieraslajeista Suomessa  

Maanantai 2.12. 9:30-13  

Think Lounge (Yliopistonkatu 4, toinen kerros)

Vieraslajit herättävät yhä enemmän huomiota Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Niillä voi olla negatiivisia vaikutuksia paitsi Suomen alkuperäisiin eliölajeihin ja elinympäristöihin, myös ihmisten terveyteen. Niistä voi olla myös hyötyä yhteiskunnalle esimerkiksi ruoantuotannossa. Seminaari esittelee vieraslajeihin liittyvää uusinta tietoa Suomessa ja lajien hallintaan liittyviä kysymyksiä.

Tapahtuman järjestää Helsingin yliopisto (metsätieteiden ja taloustieteen osastot) yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Tapahtuma koostuu suomenkielisestä seminaarista sekä englanninkielisestä työpajaosuudesta, jotka ovat kumpikin avoimia. Seminaari keskittyy Suomessa tällä hetkellä käynnissäoleviin projekteihin ja sääntelyyn, joilla vieraslajien aiheuttamiin ongelmiin on tartuttu. Työpajan tarkoituksena on kerätä yhteen tietoa ja eri alojen näkökulmia vieraslajien vaikutuksista.

Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Osallistujat voivat ilmoittautua joko seminaariin, työpajaan tai kumpaankin.  

Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan tapahtumaan oheisen lyhyen lomakkeen kautta: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/101347/lomake.html

 

OHJELMA

9.30 – 10:30Seminaari (suomeksi

  • Tilaisuuden avaussanat 
  • Pekka Kemppainen (Maa- ja metsätalousministeriö): "Pykälillä vieraslajeja vastaan - onnistuuko?" 
  • Lauri Urho (LUKE): “Hallitsemmeko vieraslajeja?” 
  • Markus Seppälä (VieKas LIFE): “Suomalaisten vieraslajitietoisuuden kasvattamista viekkaasti”  

10.30 – 11.00: Tauko ja välipalaa

11.00 – 13.00Työpaja: Vieraslajien kustannukset ja hyödyt (englanniksi)  

 

Tapahtuman yhteystiedot: 

Lotta Närhi – lotta.narhi@helsinki.fi

Laura Verbrugge – laura.verbrugge@helsinki.fi

// 

Public seminar and workshop on alien species in Finland

Monday 2.12. 9:30-13  

Think Lounge (Yliopistonkatu 4, second floor)

Alien plant and animal species are of growing concern in Finland and other Nordic countries. They can have negative impacts on Finland’s native species and habitats, as well as human health. They can also provide benefits for society, for example in food production. This seminar presents the latest knowledge on alien species in Finland and their management.

This event is organized by the University of Helsinki (Department of Forest Sciences and the Department of Economics and Management) and the Finnish Environment Institute (SYKE). The event consists of two parts: a seminar (in Finnish) and a workshop (in English), both public. The public seminar will focus on current projects and regulations in Finland to address problems caused by alien species. The workshop aims to gather knowledge and perspectives on the impacts of alien species from science and practice.  

The event is open for all and free of charge. You can register for the either the public seminar, the workshop or both.  

To participate in this event, please fill the short registration form: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/101347/lomake.html

 

PROGRAM

9.30 – 10:30Public seminar (in Finnish

  • Opening words 
  • Pekka Kemppainen (Maa- ja metsätalousministeriö): "Pykälillä vieraslajeja vastaan - onnistuuko?" 
  • Lauri Urho (LUKE): “Hallitsemmeko vieraslajeja?” 
  • Markus Seppälä (VieKas LIFE): “Suomalaisten vieraslajitietoisuuden kasvattamista viekkaasti”  

10.30 – 11.00: Break and snacks 

11.00 – 13.00Workshop on costs and benefits of alien species (in English

 

Contact information: 

Lotta Närhi – lotta.narhi@helsinki.fi

Laura Verbrugge – laura.verbrugge@helsinki.fi