Haitalliset vieraslajit maailmanlaajuinen ongelma - Jälleen keskustelua kansainvälisellä areenalla

Haitallisten vieraslajien aiheuttamat maailmanlaajuiset ongelmat nostettiin jälleen kerran pöydälle Haitallisten vieraslajien torjunnasta neuvotellaan Montrealissa.kansainvälisissä keskusteluissa. Tällä kertaa uutta tietoa saatiin vieraslajien leviämisväylistä. Keskusteluja muun muassa Internet -kaupasta yhä laajenevana vieraslajien leviämisväylänä jatketaan lokakuussa Etelä-Koreassa.

Kaikkia maailmankolkkia yhteisesti huolestuttava uhka luonnon monimuotoisuudelle ovat haitalliset vieraslajit. Haitalliset vieraslajit ovatkin maailmanlaajuisesti toiseksi suurin uhkatekijä luonnon monimuotoisuudelle, ekosysteemien häviämisen tai pirstoutumisen jälkeen.

Tästä syystä kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen jäsenmaat ja kansalaisjärjestöt kokoontuivat jälleen kerran Kanadaan neuvottelemaan muiden luonnon monimuotoisuusasioiden ohella uusista keinoista ja työkaluista torjua tätä haitallisten vieraslajien aiheuttamaa maailmanlaajuista ongelmaa. Tässä tieteellis-teknisessä kokouksessa pöytään tuotiin uutta tietoa merkittävimmistä leviämisväylistä, joiden kautta vieraslajeja leviää ympäristöön.

Vieraslajeja leviää luontoon kaikkein eniten karkaamalla. Erityisesti koriste- tai puutarhakasveiksi istutettujen vieraskasvien karkaaminen koristeistutuksista ja puutarhoista luontoon erottuu selkeästi muista leviämisreiteistä. Myös vieraat lemmikkieläimet tai akvaariolajit päätyvät luontoon kaikkein todennäköisemmin karkaamalla tai ihmisten varomattomuudesta, tietämättömyydestä sekä välinpitämättömyydestä johtuen. Huomattava osa vieraslajeista leviää uusiin elinympäristöihin lisäksi kiinnittyneenä ruoka-aineisiin tai istutettaviin siemeniin.

Maailmanlaajuista huolta lisää myös jatkuvasti kiihtyvä ja laajeneva Internet-kauppa, jota ei valvota. Internetin kautta on helppo ostaa esimerkiksi lemmikkieläimiä tai puutarhakasvien siemeniä – ja näin reitti uusien lajien siirtymiselle uusiin elinympäristöihin on vapaa. Suomen ehdotuksesta huoli Internet-kaupan laajenemisesta sekä mahdollisuudet vähentää biodiversiteettisopimuksen jäsenmaiden yhteistyönä vieraslajien leviämistä Internetin kautta sisällytettiin kokouksen suosituksiin tulevaa biodiversiteettisopimuksen osapuolikokousta varten. Keskustelu tästä sekä laajemmin haitallisista vieraslajeista jatkuu lokakuussa Etelä-Koreassa.

 

Biodiversiteettisopimuksen CBD:n vieraslajisivusto http://www.cbd.int/invasive/

 

Lisätietoja: Nevotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö,
johanna.niemivuo-lahti@mmm.fi

 

Kuva: