Kuinka käsittelen ja hävitän vieraskasvijätettä?

Ohjeita kotipuutarhureille, taloyhtiöille, talkoiden järjestäjille ja muille tahoille, joiden toiminnasta syntyy maltillisesti kasvijätettä.

Haitallisten vieraslajikasvien torjunnassa ja siinä syntyvän kasvijätteen käsittelyssä on tärkeää, että estetään haitallisten vieraslajien leviäminen luontoon puutarhajätteen mukana.

Haitalliset vieraslajikasvit voivat levitä ympäristöön ja uusille kasvupaikoille tahattomasti kasvijätteen ja maa-ainesten mukana. Puutarhajätteen vieminen luontoon, esimerkiksi metsänreunaan, on laissa kiellettyä. Siitä huolimatta monet vieraslajikasvien esiintymät ovat saaneet alkunsa luontoon jätetystä puutarhajätteestä.

Kasvijätteen ja maa-ainesten mukana leviävät helposti paljon siemeniä tuottavat, siemenlevintäiset kasvilajit, kuten jättipalsami, komealupiini ja jättiputket. Helposti leviäviä ovat myös kasvullisesti lisääntyvät lajit, jotka lähtevät kasvuun pienistäkin juuren- tai maavarren paloista, kuten japanin- ja sahalinintatar. Kurtturuusu taas lukeutuu lajeihin, jotka voivat levitä niin marjojen, siementen kuin juurenpalojen avulla. 
 
Hävitettävän ja muualle siirrettävän kasvijätteen määrää voidaan vähentää oikea-aikaisella torjunnalla. Jätteen määrään voidaan vaikuttaa myös torjuntamenetelmän valinnalla.
 • Siemeniä, juuren paloja tai juurakoita sisältävät kasvijätteet ja maa-ainekset ovat hankalammin hävitettäviä kuin lehdet, varret ja oksat, joista kasvit eivät yleensä leviä.
 • Ensisijaisena tavoitteena on torjua haitallisia vieraslajikasveja ennen niiden kukintaa, jolloin estetään siementen muodostuminen.
 • Kun vieraslajikasvi kitketään tai niitetään versojen ollessa vielä pieniä, jätteen määrä on vähäisempi.
 • Käsittele kasvijäte ja maa-aines mahdollisuuksien mukaan aina paikan päällä, jolloin riski lajin leviämisestä muualle pienenee.

Kuva 1. Kasvijätteen keräyskehikko, johon kaupunkilaiset voivat viedä jättipalsamin kitkentäjätettä Lappeenrannassa. Anna Vuori/VieKas LIFE
 
Estä haitallisten vieraslajikasvien leviäminen
 • Niitä tai kitke haitallinen vieraslajikasvi ennen kukintaa. Näin estät siemenien kehittymistä ja lajin leviämistä. Paras niittoajankohta riippuu kasvilajista.  Esim. jättipalsami soveltuu hyvin kitkettäväksi taimena tai niitettäväksi vähän ennen kukinnan alkamista. Kitkentä tai niitto on tarvittaessa tehtävä pari kolme kertaa kasvukauden aikana.
 • Poista kukinnot ennen siementen valmistumista.
  • Esim. jättiputkien kukinnot kannattaa poistaa siinä vaiheessa, kun kukinta on jo alkanut. Tällöin  kasvi ei välttämättä innostu tekemään uusia kukintoja samana kesänä. Tätäkin on toki tarkkailtava. Kukinnon poistamisen jälkeen torjuntaa voi jatkaa muilla keinoin.
  • Vieraslajikasvin, kuten komealupiinin, kukinnot kannattaa kerätä ja ihastella vaikkapa maljakossa ennen hävittämistä.
 • Pihasta ja puutarhasta ei tule viedä mitään kasvijätettä tai maa-aineksia luontoon tai muualle ympäristöön.
Muista myös:
Mitään vieraslajikasvia ei saa päästää leviämään pihalta tai viheralueelta ympäristöön. Kielto koskee siis myös sellaisia vieraslajikasveja, joita ei ole erikseen säädetty haitallisiksi. Hävitä myös näistä kasveista syntyvä jäte tämän ohjeen mukaisesti.
 
Miten hävitän siemenestä leviävän vieraslajikasvin kasvijätettä?
 • Jos kasvusto ei vielä ole kukkinut tai siemeniä ei vielä ole:
  • Kitkemisessä tai niittämisessä syntynyt kasvijäte voidaan jättää paikoilleen maatumaan.
   • Kitketyt tai niitetyt esim. jättipalsamin varret voidaan murskata ja kasata keoiksi maatumaan kitkentäpaikalle.  Varren murskaamisella ja kasaamalla keoksi varmistetaan, ettei juurineen irti nyhdetty jättipalsami juurru uudelleen.
   • Kun vieraslajjkasvi kitketään pienenä, myös jätteen määrä jää vähäisemmäksi.
   • Jos järjestät talkoot ja aiot jättää kasvijätteet maatumaan paikoilleen, sovi asiasta maanomistajan kanssa.
  • Kasvijäte, jossa ei ole siemeniä, voidaan myös viedä kompostiin tai kunnalliseen puutarhajätteen keräykseen, jolloin niiden sisältämät ravinteet kierrätetään biokaasutuksen ja/tai kompostoinnin kautta.
 • Jos kasvijäte sisältää siemeniä:
  • Älä laita siemeniä sisältävää kasvijätettä kompostiin. Siemenet eivät välttämättä tuhoudu kompostoinnissa, ja riskinä on kasvin leviäminen kompostimullan mukana.
  • Pieniä määriä siemeniä sisältävää kasvijätettä tai maa-ainesta voi laittaa kaksinkertaisessa muovi- tai jätesäkissä polttokelpoisen sekajätteeseen.
   • Poista kukkineet tai siemeniä sisältävät kukkavarret varovasti, sulje kaksinkertaiseen jätesäkkiin ja laita polttokelpoiseen sekajätteeseen.
   • Kurtturuusun kiulukat voidaan kerätä kaksinkertaiseen muovipussiin ja laittaa polttokelpoiseen sekajätteeseen.
  • Oikea ajoitus on torjuntatyössä tärkeää. Jos esim. jättipalsamin tai komealupiinin kukinta on jo pitkällä ja siemenet ovat jo ehtineet muodostua, älä enää niitä, sillä niittäminen saattaa levittää siemeniä lähiympäristöön. Pitkälle kehittyneet siemenet saattavat myös kypsyä niitetyssä ja paikoilleen jätetyssä varressa, joten niittojäte on hävitettävä huolellisesti.

Jättiputken kukintoja jätesäkissä

Kuva 2. Jättiputkien kukinnot jätesäkissä. Markus Seppälä/VieKas LIFE.
 
Miten hävitän kasvullisesti lisääntyvän vieraslajikasvin kasvijätettä?
 • Kasvullisesti eli juurten ja maavarsien avulla lisääntyviä ja leviäviä haitallisia vieraslajikasveja ovat mm. japanin-, sahalinin- ja tarhatatar.
 • Kookkaita tatarlajeja sekä kurtturuusua voidaan hävittää näivettämällä tai toistuvin alasleikkauksin eli leikkaamalla tyveä myöten.  Lajit eivät leviä lehdistä tai varsista, joten ne voidaan jättää paikoilleen maatumaan tai kompostoida.  Kurtturuusun oksat ja rangat voi vaihtoehtoisesti myös hakettaa, polttaa tai toimittaa risujätteenä jäteasemalle. Onnistuneen hävittämisen jälkeen paikalle voi perustaa esim. nurmen, jotta myöhemmin mahdollisesti nousevat uudet versot leikataan säännöllisesti pois.
 • Älä laita juuren osia tai juurakoita kompostiin. Ne eivät välttämättä tuhoudu kompostoinnissa, ja riskinä on kasvin leviäminen kompostimullan mukana.
 • Pieniä määriä juuren paloja tai juurakoita sisältävää kasvijätettä tai maa-ainesta voi laittaa polttokelpoisen sekajätteen keräykseen. 
 • Kitketty kasvijäte, kuten varret ja juurakot, voidaan myös kuivata esim. asfaltin tai pressun päällä. Kasvinosat levitellään väljästi kuivumaan, jotta ne ovat valolle alttiita.  Kuivumiseen ja kasvinosien kuolemiseen tarvittava aika riippuu toki kasvista ja säästä; aurinkoisella ja kuivallakin säällä vähintään viikko. Kuivuneet kasvinosat voidaan laittaa kompostiin. Huom! Kuivattaminen ei tapa siemeniä, joten tämä soveltuu ainoastaan kukkimattomille kasvinosille.
Ota yhteyttä paikalliseen jäteyhtiöön:
 • Kannattaa aina varmistaa ohjeistus paikallisesta jäteyhtiöstä.
 • Suuremmista määristä kasvijätettä, jota syntyy vaikkapa talkoiden yhteydessä, ota ennakkoon yhteyttä kunnalliseen jätehuoltoon ja sovi menettelystä. 
 • Pidä huolta, etteivät kasvinosat pääse leviämään kuljetuksen aikana esim. pakkaamalla jäte muovisäkeihin tai peittämällä lava pressulla. 
Haitallista vieraslajikasvia sisältävän maa-aineksen käsittely
Joskus on tarpeen poistaa koko haitallinen vieraslajikasvi kaivamalla. Toisinaan taas muiden töiden yhteydessä voidaan joutua kaivamaan ja poistamaan maata alueella, jossa kasvaa tai on aiemmin kasvanut haitallista vieraslajikasvia. Maa-ainekset saattavat silloin sisältää siemeniä, jotka voivat säilyä itämiskelpoisina vuosia, sekä juuria ja maavarsia, joista kasvi voi lähteä uudelleen kasvuun.
 
Tällöinkin ensisijaisena keinona on vähentää siemeniä tai juurakoita sisältävän maa-aineksen määrää:
 • Niitä tai leikkaa kasvusto ennen kukintaa, ja kerää se pois, jolloin vähennät kaivettavan maa-aineksen mukaan päätyvää kasvijätettä.
 • Poista juurakot kaivamalla, jos mahdollista. 
 • Pienet määrät juuria ja maata voit laittaa polttokelpoiseen sekajätteeseen.
 • Suuremmat juurakkomäärät voit hakettaa ja kuivata auringossa esim. asfalttikentällä. Kun juurakot ovat kuolleet, ne voi hävittää tavallisen kasvijätteen tavoin, vaikka kompostoimalla.
Suurien kasvijätemäärien ja maa-ainesten osalta toimintamalleja kehitellään tämän vuoden aikana. 
 

Lisätietoja

Lisätietoja haitallisten ja tarkkailtavien vieraslajien tunnistamisesta ja torjunnasta löydät Vieraslajiportaalista: https://vieraslajit.fi/

Ohje kurtturuusun tunnistamiseen ja torjuntaan

Katso myös Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan ohjeistukset

maa-aineksen mukana kulkeutuvien vieraslajien leviämisen ehkäisystä sekä

puutarhajätteen käsittelystä ja vieraslajien leviämisen ehkäisemisestä

Kuva: