Kurtturuusua torjuttiin onnistuneesti talkoilla

WWF uutinen 12.9.2016

Talkoolaiset pysäyttivät vieraslajin voittokulun Pyhtään Pitkäviirin paahteisilla hiekkarannoilla

Metsähallituksen luontopalvelujen ja WWF:n Pitkäviirissä järjestämällä talkooleirillä torjuttiin kurtturuusun leviämistä. Kurtturuusu on erityisen haitallinen vieraslaji, joka ei kuulu Suomen luontoon. Lisäksi vapaaehtoiset raivasivat kasvutilaa paahteisten hiekkarantojen lajistolle, kuten monelle uhanalaiselle hyönteislajille tärkeälle kangasajuruoholle. Leiri järjestettiin 8.–11.9.2016.

”On aina upeaa huomata, kuinka paljon talkooleireillä saadaan aikaiseksi vapaaehtoisten voimin. Vapaaehtoiset kaivoivat kurtturuusua juurineen lapioiden ja rautakankien avulla sellaisella innolla, että vastaavaan työhön olisi kulunut urakkaan palkatulta henkilöltä viikkoja”, jo toistakymmentä vuotta talkooleirejä vetänyt WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen ihastelee.

Kaukoidästä kotoisin oleva kurtturuusu on karannut Suomen luontoon puutarhoista sekä tiealueiden istutuksilta. Se on valitettavan sitkeähenkinen ja hyvä leviämään ja on vienyt kasvutilaa monin paikoin alkuperäisiltä lajeilta. Itämeren hiekkarannoilla se on kasvanut paikoin läpitunkemattomiksi tiheiköiksi ja paikoin jo syrjäyttänyt täysin alkuperäisen rantalajiston.

WWF:n ja Metsähallituksen luontopalvelujen talkooleirillä kurtturuusukasvustoja tukahdutettiin koeluonteisesti myös peitteillä sellaisissa paikoissa, joissa kasveja ei voitu poistaa kaivamalla esimerkiksi kivisyyden takia. Kurtturuusun lisäksi talkoissa poistettiin männyn taimia dyynialueelta ja lisättiin näin alueen paahteisuutta ja estettiin umpeenkasvua. Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa sijaitsevan Pitkäviirin arvokkailla paahdealueilla esiintyy joukko uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja.

”Kasvilajisto saaressa on arvokasta. Saarella kasvaa esimerkiksi harvinaista kangasajuruohoa, josta jopa kymmenet hyönteislajit ovat riippuvaisia”, kertoo erikoissuunnittelija Marja Hokkanen Paahde-LIFE-hankkeesta. Talkoissa raivattiin kangasajuruoholle lisää tilaa poistamalla varpuja ja sammalia.

”Paahde LIFE -hankkeen hyönteiskartoituksissa Pitkäviiristä löydettiin neljä uhanalaista, vaarantuneeksi luokiteltua hyönteislajia, kahdeksan silmällä pidettävää ja kuusitoista muuta huomionarvoista lajia ranta-alueilta”, jatkaa Hokkanen.

Lisätietoa:

Ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, WWF, 0400 168 939
Erikoissuunnittelija Marja Hokkanen, Metsähallitus, 0400 375 874

www.luontoon.fi/itainensuomenlahti

Paahde-LIFE-hanke

Pitkäviirin talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen luontopalvelujen johtamaa Paahde-LIFE-hanketta, jossa tehdään töitä 69 Natura 2000 -alueella ympäri Suomea paahteisten elinympäristöjen ja niitä vaativien lajien hyväksi. Lisätietoja hankkeesta: www.metsa.fi/paahdelife

WWF
WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea. Leirit tarjoavat joka kesä noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön.

Metsähallituksen luontopalvelut
Metsähallituksen luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä järjestetään Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa.