Liikennevirasto torjuu vieraslajeja

Liikennevirasto toteuttaa osaltaan kansallista vieraslajistrategiaa. Se selvittää haitallisten vieraslajien tärkeimpiä leviämisväyliä, parantaa täyttömaiden ja maa-ainesten sijoituspaikkojen käsittelymenetelmiä ja käyttää tienvarsi-istutuksissa puhtaita kasvualustoja ja haitattomia lajeja.

Tienvarsiniittojen ajoitus on haastavaa.

Liikennevirasto ylläpitää lupiinista vapaita tiejaksoja sekä tehostaa lupiinin, jättiputken ja muiden haitallisten vieraslajien torjuntaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi liikennevirasto tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa myös Itämeren vieraslajien torjunnassa. Liikenneviraston tavoitteet ja ohjeet vieraslajien torjunnassa esiteltiin vieraslajiasioiden neuvottelukunnassa (ks. esitys tästä).

 

Kuva: