Lupiinien ja muiden vieraslajien torjunta maanteiden ja rautateiden varsilla - Väyläviraston ohjeita

Maantiet

Teiden varsilla lupiineja saa poimia, sillä kukkien kerääminen kuuluu jokamiehenoikeuksiin. Moottoriteiden ja moottoriliikenneteiden pientareille meneminen on kuitenkin kiellettyä. Pientareilla liikuttaessa on aina muistettava turvallisuus: auto on pysäköitävä P-alueelle tai levikkeelle ja ohiajavaa liikennettä on varottava. Keltaiset turvaliivit parantavat näkymistäsi. Muista, että pientareella saattaa olla roskia, kuten lasinsirpaleita tai metallinkappaleita.

Lupiinien tai muiden vieraslajien kitkeminen tai kaivaminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin ja vaatii luvan. Jos haluat järjestää tienvarressa talkoot, ota yhteys Liikenteen asiakaspalveluun.

Rautatiet

Rautatiealueella liikkuminen on turvallisuussyistä kokonaan kielletty. Jos tiedät rautateiden varsilla merkittäviä vieraslajiesiintymiä, ilmoita niistä Vieraslajit.fi -palveluun tai Liikenteen asiakaspalveluun.

Väylävraston ohje tienvarsien siivouksesta: