Ohjeita haitallisten vieraskasvien omatoimiseen torjuntaan

Kuva: Aura Tuominen

Siintääkö mielessäsi vieraslajitalkoiden järjestäminen tai haluaisitko käydä lähistön kurtturuusuesiintymän kimppuun? Tiesitkö että torjuntatoimiin tarvitaan maanomistajan lupa? Lue ohjeet vieraslajien torjunnan perusperiaatteisiin ja vinkit talkoiden järjestämiseen.

Haitallisten vieraskasvien torjunta omalla tontilla
 
Haitallista vieraslajia ei saa kasvattaa. Jos omalle pihalle on istutettu haitallinen vieraslajikasvi, omistajan on poistettava istutus ja hävitettävä kasvin osat niin, ettei se pääse lisääntymään ja leviämään. Koska haitallisen vieraslajin kasvattaminen on kiellettyä, omistajan tai haltijan on hävitettävä haitallinen vieraslajikasvi alueeltaan, myös naapurista tai muualta ympäristöstä omalle pihalle levinneet esiintymät. Mitään vieraslajia ei saa päästää karkaamaan ympäristöön!
 
Haitallisten vieraskasvien torjunta muiden omistamilla mailla
 
Haitallisten vieraslajikasvien kitkeminen ja hävittäminen vaatii aina maanomistajan luvan. Ei siis ole sallittua hävittää vaikkapa komealupiinia tai kurtturuusua yleisiltä alueilta, kuten ulkoilualueilta tai puistoista, ilman että kysyy tähän luvan. Jokamiehenoikeus sallii kasvien tai esimerkiksi siementen tai marjojen keräämisen, mutta maan kaivaminen ja kasvien kitkeminen muualta kuin omalta maalta ei ole sallittua ilman maanomistajan lupaa. 
 
Voinko hävittää vieraslajeja itse tien tai radan varrelta?
 
Teiden varsilta saa poimia esimerkiksi komealupiineja, sillä kukkien kerääminen kuuluu jokamiehenoikeuksiin. Muista kuitenkin, että moottori- ja moottoriliikenneteiden tai muiden kaksiajorataisten väylien pientareille meneminen on kiellettyä. Myös rautatiealueella liikkuminen on turvallisuussyistä kokonaan kielletty.
 
Teiden pientareilla liikuttaessa on aina muistettava turvallisuus: auto on pysäköitävä pysäköintialueelle tai levikkeelle, ja ohiajavaa liikennettä on varottava. Keltaiset huomioliivit parantavat näkymistäsi. Muista myös, että pientareella saattaa olla roskia, kuten lasinsirpaleita tai metallinkappaleita.
 
Komealupiinien tai muiden vieraslajien kitkeminen tai kaivaminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin, vaan vaatii aina luvan. Jos haluat järjestää tienvarressa torjuntatalkoot, ota yhteys Liikenteen asiakaspalveluun, niin saat lisätietoa toteutuksen edellytyksistä.
 
Jos huomaat väylien varsilla vieraslajiesiintymiä, ilmoita niistä aina vieraslajit.fi -sivustolla ja/tai Liikenteen asiakaspalveluun.
 
Lisätietoja vieraslajien torjunnasta väylien varrelta:
Väyläviraston ohjeessa Teiden reuna-alueiden siivous (pdf) on hyviä turvallisuusohjeita, joita voi soveltaa myös tässä tapauksessa. 
 
Miten haitallisia vieraskasveja torjutaan?
 
Kun käytännön ongelmat on ratkaistu ja lupa torjuntatoimiin saatu, miten itse torjunta pitäisi toteuttaa? Torjuntatoimet vaihtelevat lajikohtaisesti. Ohjeita on koottu tälle sivustolle lajitietokortteihin. Niistä löytyy myös linkkejä videoihin ja muihin torjuntaa ohjaaviin julkaisuihin. Yleisimmät haitalliset vieraskasvit:
Jättiputket (Huom. Jättiputkien omatoimisessa torjunnassa on huomioitava asianmukainen suojavarustus)
 
Lisää vinkkejä vieraskasvien torjuntaan:
 
Torjuntatalkoiden järjestäminen
 
Vieraslajitalkoiden järjestäminen on mukava tapa koota yhteen kiva porukka tekemään töitä lähiympäristön ja -luonnon hyväksi. Vieraslajien kitkentä ei kuitenkaan kuulu jokamiehenoikeuksiin, joten siihen on kysyttävä maanomistajan lupa. 
 
Ennen omien talkoiden järjestämistä:
1) selvitä kohteen maanomistaja
2) pyydä lupa torjuntatoimiin maanomistajalta 
3) selvitä kyseisen vieraslajin torjuntaan soveltuva torjuntamenetelmä
4) selvitä keinot kasvijätteen hävittämiseen
 
Helpointa on aloittaa torjuntatyöt joko kunnan, valtion tai tutun yksityismaanomistajan mailla, jolloin torjunnan toimenpiteistä, tarkoista kohteista ja kasvijätteen hävittämisestä on helpointa sopia. Kunnan omistamalla maalla lupaa voi kysyä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Jos haluat järjestää tienvarressa torjuntatalkoot, ota yhteys Liikenteen asiakaspalveluun.
 
Keskeinen osa vieraskasvien torjuntatalkoita on kasvijätteiden asianmukainen hävittäminen. Kasvijätettä ei saa missään tapauksessa viedä luontoon. Jätteen seassa kulkeutuvat puutarhakasvien siemenet, juurakot, juurenkappaleet ja varret voivat näin levitä uusille kasvupaikoille. Monet haitallisista vierasperäisistä kasvilajeista ovatkin karanneet luontoon juuri kasvijätteen kautta.
 
Jos talkookohde sijaitsee kunnan tai kaupungin maalla, voit sopia kasvijätteen poiskuljetuksesta tai hävittämisestä etukäteen esimerkiksi viheralueyksikön kanssa. Monet kunnat tulevat mielellään noutamaan talkoojätteen pois.
 
Lisätietoja talkoiden järjestämisestä:
Jotkin kunnat opastavat asukkaita ja yhdistyksiä järjestämään sekä osallistumaan vieraslajitalkoisiin, esimerkkinä Espoo
 

 

Kuva: