Rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntaan

Kainuun ELY-keskus myöntää avuksia sekä varsinaisiin torjuntatoimenpiteisiin että hankkeisiin, joilla seurataan ja varmistetaan vieraslajien torjunnan tuloksia. Avustusta voidaan myöntää myös vieraslajineuvontaan.

Avustuksen tavoitteena on edistää haitallisten vieraslajien torjuntaa, neuvontaa sekä toteutettujen torjuntatoimien seurantaa. Kohteina ovat luonnonsuojelualueet ja niitä ympäröivät alueet sekä virkistysalueet ja alueet, joilla ihmiset liikkuvat paljon. Myös haitallisten vieraslajien torjuntatoimiin kehitettäviä uusia innovaatioita edistetään.

Lisätietoa avustushausta

Kainuun ELY-keskus
Vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen
p. 0295 023 799
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi