Viestintäkampanja arktisen alueen eläin- ja kasvikunnan suojelemiseksi vieraslajeilta

Vieraslajit ovat maailmanlaajuinen uhka luonnon monimuotoisuudelle, ja arktisen alueen kasvit ja eläimet ovat erityisen haavoittuvia niiden vaikutukselle. Vieraslajit voivat levitessään syrjäyttää jopa kokonaan alueen alkuperäiset lajit ja uhata näin koko arktista ekosysteemiä. Suomi, Ruotsi ja Norja ovat käynnistäneet siksi yhdessä viestintäkampanjan, jossa kerrotaan miten vieraslajien kulkeutumista arktiselle alueelle voi välttää muutamin yksinkertaisin keinoin.

Arktiselle alueelle suuntautuva matkailu on tällä hetkellä alueen yksi merkittävimmistä vieraslajien leviämisväylistä. Tilannetta pahentaa ilmaston lämpeneminen, joka mahdollistaa sen, että vieraslajit leviävät alueella entistä helpommin ja pystyvät muodostamaan elinkelpoisia kantoja myös uudessa pohjoisessa elinympäristössään.

Englanninkielinen, 11 kielelle tekstitetty animaatioelokuva on julkaistu yhtä aikaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ja sitä pyritään levittämään laajasti sekä julkaisumaissa että kansainvälisesti. Kampanjan ja elokuvan takana ovat Norjan luonnontutkimuksen instituutti (Norsk institutt for naturforskning NINA), Ruotsin luonnonsuojeluvirasto (Naturvårdsverket i Sverige) ja Suomessa maa- ja metsätalousministeriö. Rahoitus elokuvaan tuli Pohjoismaiden ministerineuvostolta ja Huippuvuorten maaherranvirastolta (Sysselmannen på Svalbard).

Viestintäkampanja toteuttaa osaltaan Arktisen neuvoston ministerikokouksessa vuonna 2017 hyväksyttyä Arktisten alueiden vieraslajistrategiaa.

Lisätietoa:

Kuva: