Projekt

  • EU-HAVI – Spridningen hos invasiva främmande arter i EU och bekämpningsåtgärder (2/2016 – 3/2017)
  • VISAKE – Utveckling av ett system för tidig varning och uppföljning av främmande arter och kontroll av oavsiktliga spridningsleder (2015-)
  • HAVINA – Forskningsprojekt om kontroll över och ökad medvetenhet om främmande arter (2012-2014)
  • VISEVARIS – Utveckling av ett system för uppföljning, tidig varning och riskbedömning i anslutning till främmande arter i våra havsområden (2010–2011)
  • VIKURI  – Bekämpning av främmande arter (2010–2014)