Jättiputkien hävittäminen Suomesta – Lahden pilottihanke

Lahdessa jättiputkien hävittäminen toimii pilottihankkeena ja mallina muiden lajien torjuntatoimiin

Kansallisessa vieraslajistrategiassa määritellään, että jättiputket on hävitetty Suomesta vuoteen 2025 mennessä. Lahden kaupungin näyttämällä esimerkillä tämä tavoite voidaan saavuttaa!

Lahden malli jättiputken torjunnassa

Lahti on ottanut tosissaan jättiputken hävittämisen alueeltaan ja tämä näkyy siinä, että haittakasvia on torjuttu kaupungin omien maiden lisäksi myös yksityisten mailta. Yksityisille tontinomistajille on tarjottu apua jättiputken hävittämiseen Lahden kaupungin toimesta veloituksetta. Lahdessa tähän on päädytty siitä syystä, että jättiputki leviää tontin omistussuhteista piittaamatta ja kaikilla yksityisillä tonttien omistajilla ei ole tietoa, taitoa eikä mahdollisuutta hävittää jättiputkea mailtaan.

Lahdessa torjunnan hoitaa urakoitsija, Luontoturva Ky, jonka toimesta jättiputkea torjuttiin menneenä kesänä yli 200 kohteessa Lahden alueella. Jättiputken hävittäminen on pitkäjänteistä työtä ja tulevina vuosina torjuntaa jatketaan samaan malliin.

Lahden alueella on havaittu jättiputken lisäksi monia muitakin haitallisiksi luokiteltuja vieraskasvilajeja kuten japanintatar ja jättitatar. Näiden kasvien torjuntaa tullaan tekemään tulevina vuosina. Erityisen haitallisiin vieraslajeihin kuuluvaa espanjansiruetanaa on Lahdessa havaittu muutamassa paikassa ja sitä ryhdytään myös torjumaan.

Yhdessä asukkaiden kanssa

Tulevana kesänä 2017 Lahden alueella käynnistyy jättipalsamin torjuntaan liittyviä talkoita, joihin innostetaan mukaan asukkaita, koululaisia ja yhdistyksiä. Lahden alueen kirjastoihin tulee valokuvia ja ohjeita jättipalsamin sekä muiden haitallisten vieraskasvilajien tunnistamiseen, torjuntaan sekä tietoa talkoiden ajankohdista.

Talven aikana järjestetään kaupunkilaisille infotilaisuuksia, joissa jaetaan ennakkoon tietoa jättipalsamista ja muista vieraslajeista. Jättipalsamin talkoita koordinoi Luontoturva ky.

Lisätietoja

Markus Niemelä, metsäasiantuntija, Lahden kaupunki, markus.niemela@lahti.fi
Miia Korhonen, Luontoturva Ky, miia.korhonen@luontoturva.com,  www.luontoturva.fi

Tiedote 21.12.2016: Lahden kaupungin malli jättiputken hävittämiseen