Kurtturuusu leviää saaristossa - torjunta pitäisi aloittaa heti kasvuston löytymisen jälkeen

Kurtturuusun esiintymistä luonnonympäristöissä on viime vuosina tutkittu eri puolilla saaristoa. Kasvustojen sijaintia, pinta-aloja, kasvupaikkoja ja niiden uhkaamia luontotyyppejä on selvitetty. Saaristomeren kansallispuistossa ja sen lähialueilla tätä työtä on tehty järjestelmällisesti yli 1000 saarella. Luontoon levinneitä kurtturuusun kasvustoja on torjuttu ja onnistuttu hävittämään sekä lukuisissa vapaaehtoisten järjestämissä talkoissa että Metsähallituksen luontopalveluiden virkatyönä. Kokemuksia näistä toimenpiteistä on kerätty yhteen. Myös kurtturuusun leviämishistoriaa ja -väyliä on pohdittu, linjattu tarvittavia poliittisia toimia lainsäädännön kehittämiseksi sekä määritelty käytännön leviämisen estämiseen ja torjuntaan liittyä toimenpiteitä. Aiheesta on nyt julkaistu kaksi tieteellistä artikkelia:

Kunttu, P. & Kunttu, S-M. 2017. Distribution and habitat preferences of the invasive alien Rosa rugosa (Rosaceae) in Archipelago Sea National Park, SW Finland. Polish Botanical Journal 62(1): 99–115. Linkki pdf:ään

Kunttu, P., Ryttäri, T. & Kunttu, S-M. 2016. Vieraslaji kurtturuusu leviää saaristossa - nykytila ja torjuntakeinot. Luonnon Tutkija 120 (4) 165–177. Linkki pdf:ään