Meriympäristön vieraslajien seurantaa tehostettava satamissa

Kansainvälisessä yhteistyössä valmistui tieteellinen artikkeli meriympäristön vieraslajien seurannasta. Artikkelissa pohditaan,Kuvaaja: Maiju Lehtiniemi miten meriympäristössä elävät ja leviävät vieraslajit havaittaisiin nopeimmin ja millainen seurantaohjelma tulisi laatia, jotta kansainväliset lakivaatimukset täytettäisiin. Tärkeintä olisi perustaa jatkuva seuranta satamiin, joihin vieraslajit ensin saapuvat. Sen lisäksi biologista pitkäaikaisseurantaa tulisi laajentaa kattamaan ajallisesti ja paikallisesti sekä rannikon että avomeren elinympäristöt, jotta vieraslajien vaikutuksista saataisiin tietoa. Seurantatiedot tulisi tallettaa avoimeen tietokantaan, jota voitaisiin hyödyntää kansainvälisissä ja kansallisissa raportoinneissa ja mm. Painolastivesiyleissopimuksen vapautusanomuksia käsiteltäessä.

 

Artikkelin kokonaisuudessaan löydät tästä: http://authors.elsevier.com/a/1QL8Y,714MIe92

Kuva: