Vieraslajien seurantajärjestelmä ja leviämisväylien toimintasuunnitelma valmiita

Kuva: Terhi Ryttäri, CC-BY-NC-4.0 keltamajavankaali Vieraslajitiedon ja torjunnan hallintaa kehittävässä nk.VISAKE-hankkeessa valmistuivat EU:n vieraslajiasetuksen edellyttämät toimenpiteet ja tekniset ratkaisut. Hankkeen tavoitteena oli kehittää vieraslajien seuranta- ja varhaisvaroitusjärjestelmä, ml. torjuntatoimien vaikuttavuuden seurantamahdollisuus, sekä laatia tahattomien leviämisväylien kartoitus ja toimintasuunnitelma. Hanke tuotti lisäksi vieraslajiasioiden hyvään hallintaan liittyvää tietoa ja toimenpidesuosituksia myöhemmin toteutettavaksi jatkotoimiksi.

Linkit

VISAKE-hanke

Vieraslajien varhaisvaroitus- ja seurantajärjestelmän kehitys ja tahattomien leviämisväylien hallinta (VISAKE). (pdf, 12 sivua)

Ehdotus haitallisten vieraslajien tahattomia leviämisväyliä koskevaksi toimintasuunnitelmaksi (pdf, 10 sivua)