Keskustelu vieraspetopyynnistä Tammisaaren alueella 27.5.2017

Metsähallitus vieraspetopyyntiMETSÄHALLITUKSEN TAMMISAAREN LUONTOKESKUKSESSA KERROTAAN VIERASPETOPYYNNISTÄ TAMMISAAREN ALUEELLA

TERVETULOA KESKUSTELEMAAN LAUANTAINA 27.5.2017 KLO 10 – 15

Osoite: Rantapuistikko, 10600 Tammisaari (Raasepori) Puhelin: 0206 39 4613

Keväällä 2016 Metsähallituksen eräpalvelut ja luonnonsuojelu päättivät yhdistää osaamisensa ja käynnistää vapaaehtoisvoimin vieraspetojemme supikoiran ja minkin pyytämisen. He priorisoivat 37 aluetta, jotka olivat Etelä-Suomessa tärkeimpiä alueita vesilintujen poikastuoton kannalta, ja joissa oli havaittavissa vieraspetojen aiheuttamia lintutuhoja. Minkin ja supikoiran vaikutukset ovat olleet erityisen merkittäviä vesi- ja rantalintuihin. Pesimäaikaan suuria määriä lintujen pesintöjä tuhoutuu alueilla, joissa on lintukeskittymiä, kuten saariston lintuluodoilla ja mantereen kosteikoilla.

Pyynti toteutetaan lähinnä koirametsästyksen ja loukkupyynnin avulla. Tammisaaren saaristossa valtion alueilla on vuosia ollut tehopyyntiä erikoistuneiden pyytäjien toimesta. Myös kaikki yksityiset alueet toivotaan pyyntiin mukaan.

Tutkimusta on tehty minkkien ja supikoirien liikkumisesta saaristossa, ja on osoitettu, että molemmat lajit liikkuvat hyvinkin laajoilla alueilla ja hakeutuvat vesilintujen pesimäsaariin alkukesästä.

Tehokkain keino parantaa vesilintujen poikastuottoa on tehdä pyynti juuri ennen lintujen pesimäkautta, jolloin pienpedot ovat asettuneet omille reviireilleen eivätkä liiku yhtä paljon kuin syksyllä. Pyyntiä voidaan suorittaa valituilla pyyntialueilla, että sen puskurivyöhykkeillä.

Vieraspedot minkki ja supikoira käyttävät ravinnokseen alkuperäisluontoon kuuluvia riistaeläimiä. Sen lisäksi ne ovat merkittäviä taudin- ja loistartunnankantajia. Supikoirien arvioidaan elättävän lihaksistossaan suurinta osaa Suomen trikinella- eli trikiiniloiskannasta (Trichinella spp).

Jos havaitset luonnonsuojelualueella vieraspetoja supikoiran tai minkin. Ilmoita havaintosi Oma riista -palvelun avulla tai vieraslajit.fi-sivustolla.

Paikalla Metsähallituksen vieraspetopyynnistä luonnonsuojelualueella vastaava Marko Heininen

Tervetuloa!

Tulostettava tiedote (pdf)

Metsähallitus: Vieraspetojen pyynti saariston suojelualueilla