Vieraslajikysely - osallistu elokuun loppuun mennessä!

Tunnetko vieraslajeja? Haluatko oppia uutta ja olla mukana edistämässä haitallisten vieraslajien torjuntaa Suomessa? Jos vastasit kyllä, ota kuppi kahvia ja syvenny hetkeksi vastaamaan vieraslajien tunnettuutta, kokemuksia ja tiedonsaantia käsittelevään kyselyyn. Vastaaminen vie noin 15 minuuttia ja voit vastata vain itseäsi kiinnostaviin osioihin. Kysely on suomenkielinen.

Vieraslajikysely kansalaisille

Kysely sulkeutuu elokuun lopussa, joten vastaathan 31.8.2020 mennessä. Voit vastata joko tietokoneella tai mobiililaitteella. Kyselyn vastauksia käsitellään niin, ettei yksittäistä vastaaja voi tunnistaa tuloksista.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Karjalan tutkimuskeskuksen (KarRC RAS) yhteisessä DIAS-hankkeessa (Collaborative Data and Information Exchange Network for Managing Invasive alien Species). Hankkeen tavoitteena on edistää yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja hyviä käytäntöjä vieraslajien torjunnassa ja leviämisen ennaltaehkäisyssä Suomen ja Venäjän Karjalan välillä. Hankkeessa  kehitetään valmiuksia viedä tietoja vieraslajeista kansainväliseen vieraslajiportaaliin, lisätään tietämystä vieraslajeista kohdealueilla sekä kehitetään kansalaistoimintaa.

Lisätietoa kyselystä antavat: Kati Vierikko, Elina Nyberg ja Panu Kontio (SYKE), sähköposti etunimi.sukunimi@ymparisto.fi