Julkaisuja ja selvityksiä

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

  • Recorded and potential alien invertebrate pests in Finnish agriculture and horticulture.  Vänninen, Irene; Worner, Susan; Huusela-Veistola, Erja; Tuovinen, Tuomo; Nissinen, Anne; Saikkonen, Kari. Agricultural and Food Science 20(1):96-114. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015090311436
  • Alien species in the Finnish weed flora.  Hyvönen, T. & Jalli, H.  Agricultural and Food Science 20:86-85. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015090311435

  2010

  • A General Concept for Development of a ProblemOriented Internet Portal on Alien Species Invasions in the Russian Federation. Yu. Yu. Dgebuadze et al. Russian Journal of Biological Invasions, 2010, Vol. 1, No. 2, pp. 60–67. DOI:10.1134/S2075111710020025

  2008

  2007

  2006

  • Economics of invasive alien species: pre-emptive versus reactive control. Heikkilä, Jaakko. MTT Discussion Papers 9/2006. Sivut:  162 p. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201307114171 (Lisensiaantintutkimus)

  2005

  2001

  • Alien species in Finland. Nummi Petri. The Finnish Environment 466. Ympäristöministeriö. Helsinki. 40 s. ISBN 952-11-0872-X. Saatavissa: http://hdl.handle.net/10138/175537
  • Tiivistelmä: Vaikka Suomessa on runsaasti vierasperäisiä kasvi- ja eläinlajeja, tiedot nliden ekologisista vaikutuksista ovat vielä puutteellisia, Useimmiten tulokaslajit eivät ole syrjäyttäneet alkuperäisiä lajejamme eivätkä inuutoinkaan vahingoittaneet ekosysteemejä. Tiettyjä haittavaikutuksia on kuitenkin osoitettavissa. Kuluvalla vuosisadalla maahamme on istutettu useita vierasperäisiä rlistalajeja (esim. kanadanmajava, pilsami ja valkohäntäpeura). Maahamme on kulkeutunut iajeja myös tahattomasfi, esimerkiksi rehun tai viljelykasvien siementen mukana. Suomessa on äskeittäin uusittu vieraita lajeja koskeva lainsäädäntö. Luonnonsuojelulain mukaan vierasperäisiä lajeja ei saa päästää luontoon, mikäli se voi muodostaa siellä pysyvän kannan.

  Muita

  • Bertolino, S., & Genovesi, P. (2005). The application of the European strategy on invasive alien species: an example with introduced squirrels. Hystrix it. J. Mamm (n.s.) 16(1): 59-69. http://biocenosi.dipbsf.uninsubria.it/atit/PDF/Volume16(1)/16(1)_5.pdf
  • Genovesi, P., Carnevali, L., Alonzi, A. & Scalera, R. (2012). Alien mammals in Europe: updated numbers and trends, and assessment of the effects on biodiversity. Integrative Zoology 2012; 7: 247–253, doi: 10.1111/j.1749-4877.2012.00309.x -- Wileyonelibrary: PDF
  • Genovesi, P., Bacher, S., Kobelt, M., Pascal, M., & Scalera, R. (2009). Alien mammals of Europe. Chapter 9 In Handbook of alien species in Europe (pp. 119-128). Springer Netherlands. DOI: 10.1007/978-1-4020-8280-1_9  -- ResearchGate palvelussa koko artikkeli.