Petoeläimet (Carnivora)

Petoeläimet
(Carnivora)

Haitallinen vieraslaji (Kansallinen luettelo)

Ilmoita havainto
(loydos.luomus.fi)

Havainnot

Ilmoita havainto
(loydos.luomus.fi)

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Eläimet (Animalia)
    • Selkäjänteiset (Chordata)
     • Selkärankaiset (Vertebrata)
      • Nisäkkäät (Mammalia)
Kuva: Metamort, PD
Petoeläimet (Carnivora) - Metamort, PD

Vieraslajiluokittelusta

Haitallinen vieraslaji (kansallinen luettelo)

Tämän lajiryhmän lajit on luokiteltu kansallisesti  haitallisiksi vieraslajeiksi. Petoeläinten ryhmässä kyse on lajeista, jotka eivät ole alkuperäisiä Suomessa tavattavia lajeja.

Kansallisesti  haitallista vieraslajia ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta eikä myöskään toisesta EU-maasta, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.

Vieraslajilla tarkoitetaan lajia, joka on levinnyt luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella.Lajit, jotka luontaisesti leviävät Suomeen esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurauksena, ovat tulokaslajeja, eivätkä ne kuulu vieraslajisäädösten piiriin.

 

Luonnehdinta

Petoeläimet (Carnivora) on nisäkäslahko, johon kuuluu noin 270 lajia 15 heimosta (koiraeläimet (Canidae), karhut (Ursidae), kultapandat (Ailuridae), puolikarhut (Procyonidae), haisunäädät (Mephitidae), näätäeläimet (Mustelidae), mursut (Odobenidae), korvahylkeet (Otariidae), hylkeet (Phocidae), madagaskarin petoeläimet (Eupleridae), kissaeläimet (Felidae), mangustit (Herpestidae), hyeenat (Hyaenidae), afrikanpalmunäädät (Nandiniidae) ja sivettieläimet (Viverridae).

Haitat

Petoeläimet aiheuttavat haittaa luonnon monimuotoisuudelle saalistamalla luonnonvaraisia eläimiä. Yksittäinenkin luontoon päässyt yksilö voi aiheuttaa paikallisesti merkittävää haittaa luonnon monimuotoisuudelle. Myös eksoottisemmat petoeläimet voivat lämpimään vuodenaikaan selviytyä Suomen luonnossa pitkään, mikä lisää vahinkoja etenkin luonnonvaraisten eläinten lisääntymisaikana. Vierasperäisten petoeläinten joukossa on myös lajeja, jotka saattavat pystyä elämään Suomessa talven yli, jolloin niillä on mahdollisuus muodostaa pysyvä kanta. Monet petoeläinlajit, varsinkin koiraeläimet, risteytyvät melko helposti sukulaislajiensa kanssa, mikä lisää luonnonvaraiselle eläimistölle aiheutuvan haitan riskiä.

Petoeläinten pitoon liittyy eläinten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta koskevia riskejä.Kaikkien eläinten osalta riskejä ei tunneta, koska kokemusta kotieläimenä pitämisestä ei ole. Potentiaalisia terveysriskejä ovat muun muassa taudinaiheuttajat ja loiset, jotka voivat levitä ihmisiin, kotieläimiin tai luonnonvaraisiin eläimiin.

Mitä minä voin tehdä

Koska lajiryhmä on säädetty kansallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi, niiden maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus  vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190704

Kuvauksen laatijat

MMM 2017, 2019