Förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Förteckningen trädde i kraft 3.8.2016. Dessa arter har definierats som invasiva främmande arter i hela EU. Därför är det förbjudet att importera, odla eller föda upp, sälja, hålla på annat sätt eller släppa ut dessa arter i miljön. Ägare får behålla sällskapsdjur som ingår i EU:s förteckning eller den nationella förteckningen ända tills djuret dör av naturliga skäl. Ett villkor är att djuret har hållits som sällskapsdjur redan innan arten togs in i förteckningen.

VÄXTER

Saltbaccharis (Baccharis halimifolia L)

Jätteloka (Heracleum persicum Fischer) [Tromsöloka]

Bredloka  (Heracleum sosnowskyi Mandenova)

Flikpartenium (Parthenium hysterophorus L.)

Kudzuböna (Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)) [Japansk arrowrot]

Gisselspilört (Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.))

Asclepias syriaca L. (2.8.2017)

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. (2.8.2017)

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier (2.8.2017)

Impatiens glandulifera Royle (2.8.2017)

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus (2.8.2017)

Pennisetum setaceum (Forssk.) Morrone (2.8.2017)

VATTENVÄXTER

Kabomba (Cabomba caroliniana Gray)

Vattenhyacint (Eichhornia crassipes (Martius) Solms)

Flytspikblad (Hydrocotyle ranunculoides L. f.) [Penningablad]

Afrikansk vattenpest (Lagarosiphon major (Ridley) Moss)

Storblommig ludwigia (Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet)

Krypludvigia  (Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven)

Gul skunkkalla (Lysichiton americanus Hultén & St. John)

Storslinga (Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.)

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. (2.8.2017)

Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John (2.8.2017)

Myriophyllum heterophyllum Michx. (2.8.2017)

FÅGLAR

Huskråka  (Corvus splendens Viellot, 1817)

Amerikansk kopparand  (Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789) 

Helig ibis  (Threskiornis aethiopicus Latham, 1790)

Alopochen aegyptiacus L. (2.8.2017)

FISKAR

Amursömnfisk  (Perccottus glenii Dybowski, 1877)

Bandslätting  (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846)

DÄGGDJUR

Pallasekorre  (Callosciurus erythraeus Pallas, 1779)

Javanesisk mungo  (Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) 

Vanlig näsbjörn (Nasua nasua Linnaeus, 1766)

Nutria (Myocastor coypus Molina, 1782) [sumpbäver]

Kinesisk (röd) muntjak (Muntiacus reevesii Ogilby, 1839) [MX.47500]

Tvättbjörn (Procyon lotor Linnaeus, 1758) [sjubb]

Östlig rävekorre  (Sciurus niger Linnaeus, 1758)

Gråekorre (Sciurus carolinensis Gmelin, 1788)

Sibirisk jordekorre  (Tamias sibiricus Laxmann, 1769)

Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) (2.2.2019)

Ondatra zibethicus (Linnaeus 1766) (2.8.2017)

GRODDJUR

Oxgroda (Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802)

REPTILER

Rödörad vattensköldpadda  (Trachemys scripta Schoepff, 1792)

INSEKTER

Sammetsgeting (Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905)

ÖVRIGA RYGGRADSLÖSA

Kinesisk ullhandskrabba  (Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854)

Taggkindskräfta (Orconectes limosus Rafinesque, 1817) [amerikansk dvärgkrävta]

Gulvårtskräfta (Orconectes virilis Hagen, 1870)

Signalkräfta  (Pacifastacus leniusculus Dana, 1852) 

Röd sumpkräfta (Procambarus clarkii Girard, 1852)

Marmorkräfta  (Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis)

 

Ursprunglig källa

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) N:o 1143/2014.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017 om uppdatering av den förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2016/1141 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014

Förordningen är till alla delar förpliktande och tillämpas som sådan i alla medlemsstater

 


Se även: Invasiva främmande arter som omfattas av EU:s förordning (1143/2014) (Naturvårdsverket, Sverige)