Vieraslajiasetus

Valtioneuvoston asetus vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 704/2019 23.5.2019 (uusi **)

Valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista 1725/2015 3.12.2015