Lainsäädäntö ja hallintasuunnitelmat

Vieraslajilainsäädäntö

EU:n vieraslajiasetus tuli voimaan 1.1.2015. Kansallinen vieraslajilaki tuli voimaan 1.1.2016 ja uudistettu valtioneuvoston vieraslajiasetus 1.6.2019.

 

 

 

Suomen hallintasuunnitelmat EU:n haitallisille vieraslajeille

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi lokakuussa 2020 Suomen hallintasuunnitelman kansallisesti haitallisille vieraslajeille. Uusi hallintasuunnitelma täydentää EU:n vieraslajiluettelon lajeille vuosina 2018 ja 2019 hyväksyttyjä hallintasuunnitelmia. Suunnitelmien avulla ohjataan haitallisten vieraslajien torjunta ensisijaisille torjunta-alueille, joissa lajeja torjutaan kustannustehokkailla torjuntakeinoilla. Kaikki suunnitelmat sisältävät lajikohtaisia torjuntatoimia sekä torjuntayhteistyöhön tarvittavia tahoja. Suunnitelmia varten selvitettiin, miten laajasti Suomessa esiintyy EU:n tai kansallisesti haitallisten vieraslajien luetteloon kuuluvia lajeja ja miten niitä voitaisiin kustannustehokkaimmin torjua. Lisäksi selvitettiin, miten haitalliset vieraslajit pääsevät leviämään Suomeen tahattomasti esimerkiksi tuontitavaroiden ja ajoneuvojen mukana.

Katso myös