Hankkeita

Hankkeiden tapahtumia

Hankkeita

  • VieKas LIFE (2018–2023) on Suomen suurin ja kunnianhimoisin haitallisten vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietoisuuden levittämiseen keskittyvä hanke
  • FIN HAVI - Kansallisesti haitallisten vieraslajien levinneisyys, leviämisväylät, riskit ja hallintatoimenpiteet (2/2019 – 6/2020)
  • EU-HAVI2 - EU:n haitallisten vieraslajien 1. täydennysluettelon lajien levinneisyys, leviämisväylät ja hallintatoimenpiteet (2/2018 - 12/2018)
  • Terve askel luontoon -hanke (2017-2019) torjuu haitallisia vieraslajeja ja vaalii terveyttä
  • UHMA - Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä -hanke (2016-2019)
  • EU-HAVI - EU:n haitallisten vieraslajien levinneisyys ja hallintatoimenpiteet (2/2016 - 3/2017)
  • VISAKE - Vieraslajien varhaisvaroitus- ja seurantajärjestelmän kehitys ja tahattomien leviämisväylien hallinta –hanke (2015-)
  • HAVINA - Haitallisten vieraslajien hallinta ja tietoisuuden lisääminen -tutkimushanke (2012-2014)
  • VISEVARIS - Merialueemme vieraslajien seurannan, varhaisvaroitusjärjestelmän ja riskinarvioinnin kehittäminen (2010-2011)
  • VIKURI - Vieraslajit kuriin (2010-2014)