Välkommen till portalen för främmande arter i Finland!

Med hjälp av denna portal för främmande arter kan du identifiera och rapportera främmande arter. Sidorna innehåller information om och bilder på främmande arter, kartor över deras utbredning och anvisningar för bekämpning av arterna. Tillsvidare finns det inte beskrivningar av och bilder på alla främmande arter, men materialet kompletteras så fort som möjligt.

Vad är en främmande art?
Främmande arter är arter som spridits med människan till nya områden antingen avsiktligt eller oavsiktligt.

Vanliga frågor on främmande arter och lagstiftningen inklusive information och författningarna om främmande arter.

Terve askel luontoon –projektets guide över främmande arter hjälper dig att känna igen målarterna för talkon mot främmande arter, och hjälper dig med hur man ordnar ett talko och gör sig av med avfallet. Främmande arter tillhör inte vår ursprungliga natur utan har vandrat in med människan, endera oavsiktligt eller med avsikt. De främmande arterna är en betydande hotfaktor mot den ursprungliga naturen, speciellt för att de ger upphov till konkurrens och förändrar livsmiljöerna. Det viktigaste med tanke på att skydda de naturligt förekommande arterna är att börja bekämpa de främmande arterna i god tid, och att vara förutseende och se till att de inte sprids.

Främmande arter på andra webbplatser.

Uppdaterad 13.7.2020