Välkommen till portalen för främmande arter i Finland!

Med hjälp av denna portal för främmande arter kan du identifiera och rapportera främmande arter. Sidorna innehåller information om och bilder på främmande arter, kartor över deras utbredning och anvisningar för bekämpning av arterna. Tillsvidare finns det inte beskrivningar av och bilder på alla främmande arter, men materialet kompletteras så fort som möjligt.

Vad är en främmande art?
Främmande arter är arter som spridits med människan till nya områden antingen avsiktligt eller oavsiktligt.

Innehåll

 • Förstasidan
 • Arter och rapportering
 • Aktuellt
 • Vanliga frågor
 • Bakgrund om främmande arter
 • Definitioner som gäller främmande arter
 • Lagstiftning
 • Avtal
 • Delegationen för frågor om hantering av främmande arter
 • Strategi för främmande arter
 • Anvisningar och handledningar
 • Publikationer och utredningar
 • Projekt
 • Främmande arter på andra webbplatser
 • Suomen vieraslajit
 • Invasive Alien Species in Finland
 • Kontaktuppgifter
   

Se även:

Sverige